CloseMap of Gallery 26
Close Want to get Gallery 26's feed through email? Enter your email and click Subscribe.

GALLERY 26

Current Exhibition

Future Exhibitions

Past Exhibitions

Button

GALLERY 26

Rabid Exhibition Cover Image

Dyako Hassan Nejad
Solo Painting Exhibition
Rabid
23 Jun 2017 - 04 Jul 2017

GALLERY 26

Perception, Sentiment, Experience Exhibition Cover Image

Nazanin Bamdad, Shiva Tabar, Mersede Ghorbanian, Fatemeh Sharbatoghli
Group Painting Exhibition
Perception, Sentiment, Experience
26 May 2017 - 13 Jun 2017

GALLERY 26

خود نگاره های همگانی Exhibition Cover Image

Hadi Arabnarmi
Solo Sculpture Exhibition
خود نگاره های همگانی
12 May 2017 - 24 May 2017

مجموعه حاضر اولـــین سری مجموعه ی منطق الطیر است که در چند مرحـــــــله ارائه می شود. سری اول نگاهی آزاد به آغاز سفر، شخصیت مرغان و اوضاع و احوال آنها دارد. با توجه به نظر عــطار و نویسندگانی چون او، قهرمانان قصه نشانگر احوال تک تک انسـان ها هستند و گوشه هایی از کاســتی ها و تاریکی ها و همچنین روشنی ها و توانایی های وجودی شـان را باز می تابانند. با این نگاه می توان آن ها را خود نگاره هایی دانست که برای همه مصداق پیدا می کند، خودنگاره هایی همگانی! مجسمه هايي كه آينه وار ما را به خودمان نشان مي دهند. پرندگاني در آغاز سفر سيمرغ، هنوز نرفته و در جاي خود مانده. نگاره های مرغ-انسان، با تن پرنده و سر انسان، در ترکیب، موجودی خیالی و تمثیلی می سازد. این موجود خیالی در برخی فرهنگ ها به صورت ها و معانی گوناگون در متون و افســانه ها دیده می شود. از این رو گاه می توان بازتاب آن ها را در کشــورهای مختلف از جمله ایران* نیز یافت. در این مجموعه، این ترکیب افســــــانه ای، به معنایی تمثیلی و استعاره ای به کار رفته است تا آینگی شخصیت های سفر مرغان در منطق الطیر را به پیش چشـم بیاورد و هم یاد آن خاطره ی ازلی را در انسان زنده کند: ((در ابتدای حالت مصَوّرِ به حقیقت... مـــــرا در صورت باز آفرید... [و روزی] مرا بدین طریق اسیر گردانیدند.))** مجموعه حاضر اولـــین سری مجموعه ی منطق الطیر است که در چند مرحـــــــله ارائه می شود. سری اول نگاهی آزاد به آغاز سفر، شخصیت مرغان و اوضاع و احوال آنها دارد. با توجه به نظر عــطار و نویسندگانی چون او، قهرمانان قصه نشانگر احوال تک تک انسـان ها هستند و گوشه هایی از کاســتی ها و تاریکی ها و همچنین روشنی ها و توانایی های وجودی شـان را باز می تابانند. با این نگاه می توان آن ها را خود نگاره هایی دانست که برای همه مصداق پیدا می کند، خودنگاره هایی همگانی! مجسمه هايي كه آينه وار ما را به خودمان نشان مي دهند. پرندگاني در آغاز سفر سيمرغ، هنوز نرفته و در جاي خود مانده. نگاره های مرغ-انسان، با تن پرنده و سر انسان، در ترکیب، موجودی خیالی و تمثیلی می سازد. این موجود خیالی در برخی فرهنگ ها به صورت ها و معانی گوناگون در متون و افســانه ها دیده می شود. از این رو گاه می توان بازتاب آن ها را در کشــورهای مختلف از جمله ایران* نیز یافت. در این مجموعه، این ترکیب افســــــانه ای، به معنایی تمثیلی و استعاره ای به کار رفته است تا آینگی شخصیت های سفر مرغان در منطق الطیر را به پیش چشـم بیاورد و هم یاد آن خاطره ی ازلی را در انسان زنده کند: ((در ابتدای حالت مصَوّرِ به حقیقت... مـــــرا در صورت باز آفرید... [و روزی] مرا بدین طریق اسیر گردانیدند.))** *گچبری های خانه بروجردی ها، کاشان **عقل سرخ، سهروردی

GALLERY 26

مروری بر گذشته Exhibition Cover Image

Linda_Ahani, Sele_Aboutalebi, Parnian_Omidi, Moslem_Khezri, Alireza_Rezaai, Shiva_Sarlak, Niloufar_Sassani, Hossein_Shahtaheri, Mohammad_Forouzandeh, Fataneh_Foroughi, Bijan_Ghaseminejad, Ali_Golbaz, Mehdi_Mohammadi, Vali_Mohamadi
Group painting, sculpture, photography, printmaking exhibition, Exhibition
مروری بر گذشته
24 Feb 2017 - 01 Mar 2017

GALLERY 26

اَلکَن Exhibition Cover Image

Lida Malihi
Solo Photography Exhibition
اَلکَن
10 Feb 2017 - 15 Feb 2017

اَلکَن نقص مشدد است. روایتی است متکثر از تکسر واقعه ای در گذشته ای نزدیک که تا حال ادامه پیدا کرده است.

GALLERY 26

نمایشگاه دوسالانه چاپ دستی ۲۶ Exhibition Cover Image


Group Printmaking Exhibition
نمایشگاه دوسالانه چاپ دستی ۲۶
20 Jan 2017 - 08 Feb 2017

دوسالانه چاپ دستی ۲۶ برگزار میکند:

"نمایشگاه دوسالانه چاپ دستی ۲۶"
مجموعه آثار برگزیدگان اولین دوره دوسالانه در دو بخش آزاد و موضوعی (آلودگی)

GALLERY 26

انهدام Exhibition Cover Image

Vahid Bahri
Solo Photogrphy Exhibition
انهدام
13 Jan 2017 - 18 Jan 2017

از كودكيم چيز زيادى به ياد ندارم با اين وجود خوب يادم هست صف هاى طويل مردم را، استوانه هاى فلزى در دست. آن روزها درك درستى از اين ماجرا نداشتم اما،با خود مى گفتم هر چه كه هست حتماً از نان با ارزش تر است كه صفى طولانى تر از صف نانوايى دارد بزرگتر كه شدم عميقاً پى بردم كه زندگى من و اطرافيانم در رابطه اى مستقيم با همين ماده ى عجيب، دائماً دستخوش تغيير است سى سال از آن ماجرا مى گذرد و زندگى من همچنان به واسطه ى شغلى مرتبط و نه دلخواه، در نفت غوطه ور است.

GALLERY 26

The Seeds of my Homeland Exhibition Cover Image

الینا مشقتی امیرعلی توکلی آترین نمکی آرزین آزادمنش آرینا هاشمی آنیتا حضرتی آوا باباشاهی آوا میرحسینی باران سادات امامی پارمین آزادمنش رادین آزادمنش روژان رسولی روشا پروند ری را ثانی فر ساینا پاکدامنیان کتایون سلیمی پور کیان نژد لیلین مرادی مانا باباشاهی مانلی زیاری مهتا کرمی نورآی عبدالهی نیکا حاج قربانی نیکو مصداقی هانا یاوری یاس م. بهبهانی یاسمن نقیب زاده
Group Painting Exhibition
The Seeds of my Homeland
06 Jan 2017 - 11 Jan 2017

B P: بشر در ايام كودكي اش كلمات را خوب نمي شناسد ، درست ادايشان نمي كند ، بي دست و پا و نامتعادل و شكننده به نظر مي رسد ، اما ناب ترين منظر را به جهان پيرامونش دارد . خالص ترين نوع احساسات را تجربه مي كند . جهان را بدون واسطه ي ديگران و جملات و كلمات ، و صرفا از دريچه ي روح خود نگاه مي كند . آثار اصيل همه منتج از همين نوع نگريستن به جهان خلق مي شوند . بها دادن به اين قطعه ي كوتاه از حيات انسان اثاري را به دست مي دهد كه گاه بزرگان را به حيرت وا مي دارد .

GALLERY 26

Labyrinth Exhibition Cover Image

Shiva Sarlak
Solo Printmaking Exhibition
Labyrinth
16 Dec 2016 - 21 Dec 2016

هر زني فقط يک زن نيست، بلکه بسيار زنان است در کالبد يکي. در درون يک زن، زنان ديگري همزمان حضور دارند که به مقتضاي شرايط پيراموني فعال ميشوند و به ايفاي نقش ميپردازند و اين ايفاي نقش نه به معناي نمايشي آن بلکه به معناي زيست تام و تمام است که مدام در آمد و شد ميباشد. رازآميزي و ناشناختگي جنس زن به دليل همين خصلت متکثر بودن اوست که با توجه به اکنونيتي که در آن قرار دارد نمود پيدا ميکند و اين امر يعني فعال شدن زنان دروني در اثر خواست لحظه و آن, در منطق مردانه تعبير به پيچيدگي ميشود./لابيرنتي که در برابر شناخت و واکاوي مردانه هر لحظه پيچيده تر و رازآميزتر مينمايد علتش، حضور همزمان چندين زن در يک کالبد و يا استحاله از يک زن به زن ديگري در لحظه است. و اين ويژگي است که باعث حضور آزاد و تقيد ناپذير و سيلان او در زمان ميشود و تاريخيت زن را انکار ميکند. اين حضور مجرد، رها و تقيد ناپذير زن در بستر زمان و پديده ها، دليلش حضور فعال و آگاه اوست. در حقيقت آگاهي و توجه همزمان يک زن نسبت به چندين موضوع و پديده در يک آن واحد، از حضور چندين زن توامان در کالبد وي نشات ميگيرد./آرش قرباني

GALLERY 26

Compromise Exhibition Cover Image

Hamed Rashtian, Mehrzad Lali, AmirHossein Radaei
Group Sculpture Exhibition
Compromise
23 Dec 2016 - 04 Jan 2017

سازش گاه هویت را قربانی می کند. گاه بستری فراهم می کند برای از نو خلق شدن. سازش گاه تبدیل به نمادی قومی می شود. سازش گاهی عادت میشود.

GALLERY 26

Painting Reading Exhibition Cover Image

Helena Shini Dashtgol
Solo Painting Exhibition
Painting Reading
02 Dec 2016 - 14 Dec 2016

نقاشی خوانی ...

GALLERY 26

Myths Today Exhibition Cover Image

Vali Mohamadi
Solo Painting Exhibition
Myths Today
11 Nov 2016 - 23 Nov 2016

هنر فراتر از باورهای فردی و اجتماعی است. نقاشی ناگفته های نقاش است، خوشی ها و ناخوشی های زندگی بصورت رنگ و فرم تجلی پیدا میکند. برای من که سالهاست نقاشی میکنم، فیگور و پرتره ی آدمها در رابطه باخودم و زندگی ام، همیشه الهام بخش قسمت زیادی از نقاش هایم هستند. رابطه ای که بصورت شکل و رنگ در چهارچوب بوم یا طرحی بر روی کاغذ خودش را آشکار میدهد. آدمهای زندگی ام اسطوره های زندگی من هستند. اسطوره عشق ،تنهایی، صبر، انزوا، خشم و... اسطوره هایی که در یک آن با آب-مرکبی روی کاغذ بدون هیچ توضیحی آشکار و باهم رابطه ی تصویری برقرار میکنند و شکل تازه ای از زندگی را برای من نمایش میدهند. اسطوره های زندگی امروزی من، اسطوره های امروزی ... ولی محمدی پاییز 95

GALLERY 26

Entwinement Exhibition Cover Image

Morteza Ardalan
Solo Painting Exhibition
Entwinement
28 Oct 2016 - 09 Nov 2016

GALLERY 26

Dream of Auschwitz Exhibition Cover Image

Niloofar Sasani
Solo Painting Exhibition
Dream of Auschwitz
21 Oct 2016 - 26 Oct 2016

مربع هايى كه در آن زندگى مى كنيم شايد گرم و آرام ، اما واقعيت سردى دارند از جنس هراس. آتشفشان آشويتس از هراس انگيز ترين مربع هاى تاريخ است كه تا ابد خاموش نمى شود. كوره هاى آدم سوزى معاصر نه تنها جسم كه ذهن و روح انسان را مى سوزاند. مرزهاى آبستن از تاول هاى جبر و تقدير، عقده ...كه پاى مسافران آن خيس از لذت، واهمه ى زندگى و جنون است. هركس را توان ادامه نيست مگر با پيدا كردن چرايى و معنا براى زندگى.

GALLERY 26

Entropy Exhibition Cover Image

Parnian Omidi
Solo Painting Exhibition
Entropy
23 Sep 2016 - 05 Oct 2016

واژه ی آنتروپی ریشهء یونانی دارد، این اصطلاح مرکب از انرژی(en) و (tropos) به معنای تغییر شکل یا تکامل است. آنتروپی که به قانون دوم ترمودینامیک معروف است، به زبان ساده بیان میکند که جهان به سوی بی نظمی و هرج و مرج پیش می رود، و مقدار بی نظمی آن روز به روز افزایش می یابد و از آنجایی که زمان هرگز به عقب برنمی گردد، بنابراین بی نظمی جهان در امتداد زمان افزایش می یابد که سایش و فرسایش و فروپاشی پیامد همین آنتروپی فزاینده هست. آنچه مسلّم است این است که تغییر آنتروپی مفهمومی به نام "زمان" را به وجود می آورد، اگر تغییر آنتروپی مثبت یا فزاینده باشد، زمان به سمت جلو حرکت می کند، و اگر این تغییر، منفی (نگانتروپی) باشد، بی نظمی کاهش یافته و زمان به سمت عقب حرکت خواهد کرد، اما از آنجا که در یک جهان مادی که فرسایش در آن امری طبیعی است، افزایش آنتروپی امری بدیهی خواهد بود و به همین خاطر زمان همواره یک مسیر رو به جلو دارد. گرایش به تعادل (هوموستاتیس) در انسان، همان میل به جاودانگی است. مانایی و پایایی در ساحت عنصر تنانه و مادی در مواجههء هیولایی به نام زمان که چونان سفینکس همه چیز را می بلعد، به دلیل قانون آنتروپی ممکن نیست. در این وادی، بین تلاش و متلاشی شدن رابطه ای مستقیم برقرار است، هر چه تلاش بیشتر شود، آنتروپی فزاینده تر شده و فروپاشی سریعتر اتفاق خواهد افتاد و این همان سرشت سوگناک زندگی بشریست. تلاش برای جاودانگی در سیطرهء تار و پود زمان امریست محال. تاریخ درد جاودانگی به درازای تارخ پیدایش انسان است و روایت این درد مشترک منتشر در بستر رنگ و فرم امریست شگفت و دشوار، که مولف به جد کاملا هنرمندانه از پس روایت آن برآمده است، پرنیان امیدی در مجموعهء "آنتروپی" برای روایت عنصری انتزاعی به نام زمان به نشانه ها و نمادهای تصویری در اثر متوسل نشده، بلکه برای نمایش این عنصر دشوار، دست به ساختارشکنی خلاقانه ای در تعریف بوم نقاشی زده، که خود در القای مفهمومی به نام زمان شگفت آور است، او با این بدعت که نخ هایی ظریف را دور چارچوب خالی نه به طور منظم، که کاملا تصادفی پیچانده، توانسته است نمایشی درست از مقولهء زمان ارائه دهد و این مهم خاصه آنجا معنای کاملی به خود می گیرد که پیکره ها و پرتره های انسانی اش در تلهء تاروپود عنکبوتی بوم -به معنای برشی از زمان- گیر افتاده و در تقلای تعریف و تثبیت خویش در بستر زمان رو به اضمحلال و فروپاشی پیش میروند. جدای از قلم توانای وی در پرداخت فرم و رنگ و ترکیب بندی پرتره هایش درآن بستر نابسامان، قرائت درست از اندیشگی اثر قابل توجه است، وی مفهوم زمان و آنتروپی را در جدال با میل به جاودانگی بشر هنرمندانه تصویر نموده و بدین ترتیب نشان می دهد مرثیه سرای قهاری در رثای سرشت سوگناک زندگی است. اما امیدی به این مرثیه سرایی صرف بسنده نکرده، بلکه در نهایت با تمهیدی زیبا راز جاودانگی را به پرتره هایش نمایانده است هرچند پرتره های وی یا همان "هستی های ممکن" هرگز راه بدانها نبرده اند، "امیدی" گوی های بلورینی را با پرداختی رئالیستیک که انگار عنصری رها و خارج از فرم یا همان بوم تارعنکبوتی است در جلوی چشمانشان تصویر نموده، که به دلیل گرد و غلطان بودنشان در چنبره زمان یا همان بستر بوم گرفتار نمی شوند. مولف با این استعاره تصویری، انگار پیامبر خوشبینی را از خود به نمایش گذاشته که شادمانی بزرگ به ارمغان آورده است. وی به وضوح به بعد دیگری از انسان، که همان اندیشه است اشاره می کند و برای انسانش بشارت جاودانگی می آورد. مولف غایت مطلوب انسان را در مانایی اندیشه یا به زعم خویش همان گوهر وجودی می داند، اما پرتره های وی واضح ترین و رهاترین عنصر خویش را نمی بینند و به همین خاطر یا در پی کشف و بسط عنصر تنانه ای از خویشند و یا در پی کاوشی در ناکجاآباد، نگاهشان را به خارج از ابعاد زمان یا همان ابعاد بوم دوخته اند. تناسب اندیشگی و فرم با پرداختی ویژه و هنرمندانه در مجموعه "آنتروپی" برای مفهمومی فلسفی، روایتی آوانگارد و درخور است. آرش قربانی

GALLERY 26

Chessboard Exhibition Cover Image

Mohammad Forouzandeh
Solo Drawing, Photo-montage, Installation Exhibition
Chessboard
16 Sep 2016 - 21 Sep 2016

مجموعه "زمین بازی" آخرین مجموعه هنری محمد فروزنده است که در طی 2 سال به انجام رسیده است. این مجموعه با رویکرد سیاسی اشاره به درگیری های جناحی و حتی فرا منطقه ای ، در صدد است با الهام از بازی شطرنج و نزاع میان سیاه و سفید ، نه از جهت نژادی بلکه با نماد خیر و شر ، مفاهیم کشمکش های سیاسی را به نمایش بگذارد. این مجموعه از سه بخش طراحی ، آثار حجمی و فتومنتاژ ها تشکیل شده است که هر بخش به نوبه ی خود و با زاویه ای جدید با مفهوم کلی پروژه درگیر هستند . هنرمند سعی کرده با بهره گیری از متریال و مدیاهای مختلف به بیان های تصویری مختلفی برای بیان ایده خویش نائل آید.

GALLERY 26

Small Colorful Experiences Exhibition Cover Image

Babak Etminani's students
Group Painting Exhibition
Small Colorful Experiences
09 Sep 2016 - 14 Sep 2016

تجربه های رنگی کوچک نمایشگاه حاضر از دلِ کلاسِ «کاربرد رنگ در نقاشی» بیرون آمده است. این کلاس که پیشنیاز ندارد، برای همه ی سطوح مفید است و از هشت ورکشاپ عملیی منسجم و مرتبط تشکیل شده، وضعیتی را در ادراک و احساسِ هنرجو ایجاد میکند که او بتواند بدون ترس از رنگ و با شیوه هایی نقاشانه، کار را آغاز و در حد توان خود مدیریت کند. با ارجاع به تاریخ هنر و طبیعت، هنرجویان با مفاهیمِ تناسبات رنگی، فضای رنگی، پالتهای محدود و چگونگی ویرایشِ اثر آشنا میشوند و مباحثِ آکادمیک را به زبانی ساده و تمثیلی، از طریقِ تمرینهای ازپیش طراحی شده و نقدهای گروهی، بطور سریع و عمیق میآموزند. بابک اطمینانی، شهریور ۹۵

GALLERY 26

The Lost Exhibition Cover Image

Linda Ahani
Solo Painting Exhibition
The Lost
12 Aug 2016 - 24 Aug 2016

انفجار در تظاهرات جنبش روشنایی در کابل – 1مرداد 95 انفجار در کاظمین – 2 مرداد 95 حمله به چهار بیمارستان در حلب – 2 مرداد 95 حمله با قمه به یک نفر در آلمان 2 مرداد 95 انفجار در میکده ای در جنوب آلمان 3 مرداد 95 کشته شدن 2 نفر در تیراندازی فلوریدا 3 مرداد 95 کشته شدن دست کم 11 نفر در انفجار انتحاری در عراق 3 مرداد 95 قتل پسر بچه ی 10 ساله ی بنگلادشی 3 مرداد 95 مرگ حداقل 19 نفر در حمله با چاقو به یک مرکز معلولین در ژاپن 4 مرداد 95 تلفات در حمله ی پلیس بنگلادش به مخفیگاه اسلامگرایان 4 مرداد 95 تلفات سنگین داعش در حمله ی نیروهای دولتی افغانستان 4 مرداد 95 سر بریدن یک کشیش در گروگان گیری ای در فرانسه 4 مرداد 95 کشته شدن یک پزشک توسط بیمار و خودکشی بیمار در آلمان 4 مرداد 95 کشته شدن بیش از 120 عضو داعش در درگیری شدید با نیروهای افغانستان 4مرداد 95 کشته شدن 18 عضو طالبان در منطقه ی اشکمش 5 مرداد 95 حمله ی انتحاری در شهر قامشلی سوریه 5 مرداد 95 سر بریده شدن یک مرد در هند و کشته شدن همسرش با تبر 7 مرداد 95 کشته شدن دست کم 24 غیر نظامی در حمله ی داعش به شمال سوریه 7 مرداد 95 بمباران زایشگاه ادلب سوریه 7مرداد 95 کارگذاشتن یک بمب در بدن پسر 10 ساله توسط طالبان 8 مرداد 95 درگیری پلیس ارمنستان با معترضان ضد دولتی 8 مرداد 95 قربانی شدن چندین نفر در تیراندازی در تگزاس 9 مرداد 95 حمله الشباب به یک مقر پلیس در سومالی 9 مرداد 95 انفجار در کابل 10 مرداد 95 حمله ی گسترده ی گروه فتح الشام به ارتش سوریه در حلب 11 مرداد 95 ساقط شدن یک هلیکوپتر روسی توسط مخالفان اسد 11 مرداد 95 حمله ی انتحاری در شرق کابل 11 مرداد 95 حمله ی آمریکا به مواضع داعش در لیبی 11 مرداد 95 حمله با گاز سمی در سوریه 12 مرداد 95 وقوع درگیری های شدید در شهر حلب سوریه 13 مرداد 95 ...

GALLERY 26

A Moment of My Own Exhibition Cover Image

Naghmeh Jahani
Solo Multimedia Exhibition
A Moment of My Own
05 Aug 2016 - 10 Aug 2016

خواب‌ها از کجا می‌آیند؟ خواب‌ها در کجا ادامه دارند وقتی که بیداریم؟ شاید آن‌چه می‌خواهیم و به دست نمی‌آوریم، در خواب به ما بازمی‌گردد؛ در هیات نمادهایی که نمودی از امیال سرکوب‌شده‌ی ما هستند. نمادهایی مخفی، چونان پیمان‌هایی نانوشته که رازهاشان تنها در خواب گشوده می‌شوند. انگار که ما - هر شب - قراری پنهانی با هیاکلی ناشناخته داریم که در خواب، آشنا می‌نمایند و در بیداری بازشناخته نمی‌شوند. یا شاید این نمادها، آشنایانِ در روز پنهانی هستند که به هنگام خواب آشکارند. کهن‌الگوهایی هستند که هنگام بیداری، در ناخودآگاه ذهن ما، پنهان و بی‌صدا می‌زیَند اما در خواب افشا می‌شوند. انگار که ما - هر شب - به خواب می‌رویم تا با کودکانی نابالغ دیدار کنیم که از درون ما می‌آیند، رشد نیافته‌اند و خرد مانده‌اند. این‌جا - در تصاویری که نغمه جهانی به ما نشان می‌دهد - خواب، از قابی به قاب دیگر می‌رود و نمادهایش را از پیِ خود می‌کشاند. ما نیز با خودِ هنرمند - که در خواب‌های خود، جستجوگر تفسیر نمادهای ناشناخته‌ی شخصیت و زیستِ انسانیِ خویش است - با طبیعتِ خواب‌هایش درگیر می‌شویم. این نزاع، لحظه‌ای هست و لحظه‌ای دیگر نیست: ناپایدار، هم‌چون خودِ خواب، همچون تصاویری که هنرمند پیش روی ما گذاشته است. هر چه هست، ما در برابر این تصاویر، به تماشای لحظه‌ای ایستاده‌ایم که «مثل خواب، می‌پرد و یافت نمی‌شود. و مثل رویای شب، او را خواهند گریزانید. چشمی که او را دیده است دیگر نخواهد دید، و مکانش باز بر او نخواهد نگریست.»* حسين وحدانى * عهد عتیق، کتاب ایوب

GALLERY 26

A Place Where The Air Is Scented By Flowers Exhibition Cover Image

Fataneh Foroughi
Solo Painting Exhibition
A Place Where The Air Is Scented By Flowers
22 Jul 2016 - 03 Aug 2016

GALLERY 26

The Land of Nowhere Exhibition Cover Image

Hadi Alijani, Sepehr Mesri, Dariush Shamloo, Yahya Roydel, Solmaz Nabati, Ghazale Erfani, Hamed Jafari, Ehya Moradi, Mohammad Ramsheh, Javad Bour Bour, Ghader Mansouri, Setareh Behbahani, Haniye Moeeni Pour, Kimiya Khodajoo, Helia Tarah, Elham Zamani Zadeh, Sahar Kazemi, Mahtab Molavi, Behnaz Fazelian, Soheila Poolad Zadeh, Hamed Shahir, Soleiman Mohammadi, Bahman Mohammadi
Group Painting Exhibition
The Land of Nowhere
15 Jul 2016 - 20 Jul 2016

سرزمین هیچ کجا، انگار جایی است نامشخص و معلق میان تنهایی و سکوت زرف برای رها شدن در برابر گستره بیکران و عظیم هستی و مجموعه ای از آنچه نمیدانیم... آنچه که بیش از هر مسئله ای در این <هیچ کجا> به چشم میخورد و احساس میشود، رد پای حضور انسان تنهاست. این نمایش دعوتی است برای دیدن تجسم این رد پا

GALLERY 26

Temenos Exhibition Cover Image

Ali Babaei Zad
Solo Photography Exhibition
Temenos
01 Jul 2016 - 13 Jul 2016

عکس ها در تقلا هستند تا هراس از مرگ را اندکی بکاهند و من در آنجه که انگاشتم دل مشغولی های روان گونهء انسان را ثبت کرده ام. روانی که وجود عینی ندارد و بیشتر نا خودآگاهی است دور از دسترس خود و دیگران. صحنه آرایی ها سخن از سرکوبی های دور از آگاهی دارند تا باشد مشاهده اشان ساز و کار دفاعی ناظر را در ارتباطی تصویری سست نماید و رسوایی ای وجد انگیز حاصل شود. سوژه خود انسان است چه در کارم به عنوان یک روان درمانگر و چه در عکس هایم به عنوان مشاهدات یک انسان به خود و هم نوعانش از رده پستانداران قدری جهش یافته. چنین تکلمی نمادین می تواند جذاب باشد چرا که در خوانش آن نا خودآگاه ناظر موثر تر از ذهن عکاس است. پس هر اثر در ذهن بیننده باز سازی ای شخصی می یابد و به تعداد آنها در نسخه های ذهنی اشان در تعامل با ناخود آگاه هر کس باز تولید می شود و همین پدیده انگیزه ام بود برای به نمایش گذاشتنشان. امیدوارم که لذت ببرید.

GALLERY 26

I'm here now Exhibition Cover Image

Zohreh Hatami pour
Solo Painting Exhibition
I'm here now
10 Jun 2016 - 22 Jun 2016

گویی در پس خیالمان دنیای دیگر درحال زمزمه است. تصویرهایی که زبانشان, در هم آمیختگیه رنگهاست. در دوردست ها رویایی سیال مرا می خواند. موج, دستان من است و نگاهای خیره ای که مرا به درون اکنون شما می برد. زهره حاتمی پور

GALLERY 26

Azakh Exhibition Cover Image

Faxteh Shamsian
Solo Painting Exhibition
Azakh
27 May 2016 - 01 Jun 2016

"اَزَخ ، شکوهیدنِ ویرانی‌ست. میراثی جنون‌انگیز، که تراخمِ چشمانِ مرا هزارساله می‌کند. آن لحظه که شب -با سیاهیِ بلعنده‌اش- اغوای رنگینِ نور را می‌بلعد و شبی دیگر می‌زاید: ازخ همان است. آن دگردیسیِ ناشدنی، آن حادثه‌ی مطلق ؛ لحظه‌ای که سوراخِ تاریک و عبوسِ دوربین قاب‌اش گرفته ، و مرگی جاودان به پوسته‌ی ژست‌گرفته‌ی محکوم‌اش داده‌ست. آن‌ها مرده‌اند، آن پوسته‌ی تحریف شده عزیزانِ من در آلبوم‌های قطور خانواده‌گی، با لبخندهای خشکیده و چشم‌های مغلوب‌شان ؛ و تنها شرارتِ عکس‌هاست که لکه‌ی نور-‌دیده را جا‌به‌جا می‌کند، تا نزدیک‌تر : تقلای ناملموسِ سرانگشتی ، تصنعِ آغوشی ، سترسایِ هول‌ناکِ شادیِ چشم‌هایی که در مرگِ خود کامل‌اند، به آنی که دریچه‌ی تاریک هزارباره‌اش کرده ست. تصویرِ محض : چنان بی‌عطوفت ، که حتا منِ این من‌های تحریف شده‌ را دربرنمی‌گیرد . تنها به ابژه‌ای هولناک‌ بدل‌‌اش می کند : چشمانِ تاریکِ ژستی خوب ؛ با شاخ‌هایی گوشتی که شکوفه‌ی پیشانی و شانه هاست‌. ازخ روایتِ درد نیست ؛ هم‌چون معنای واژه اش : دانه های سختی ست که از بدنِ آدمی برآید و درد نکند.. برقی از یاد. زگیلی درشت، بر زمختیِ تنی که از قلقلک ِ زخم‌هایش‌ به خنده افتاده‌ست. ازخ جسارتِ تماشاست."

GALLERY 26

Azakh Exhibition Cover Image

Faxteh Shamsian
Solo Painting Exhibition
Azakh
27 May 2016 - 01 Jun 2016

GALLERY 26

Group Sculpture Exhibition Exhibition Cover Image

Bijan Asadi, Kamyar Izadi, Nazli Pourshirmohammad, Maryam Taherianfar, Maryam Emad, Shahryar Gharaei, Mohammad Kazemzadeh, Tarlan Lotfizadeh, Hale Motevali, Sheida Nouri Vaziri, Samaneh Vahabi
Group Sculpture Exhibition
Group Sculpture Exhibition
13 May 2016 - 25 May 2016

به انتخاب محمد حسین عماد پروسه شکل گیری ایده تا تبدیل شدن به اثری تجسمی فرایندیست که همواره به مواجهه خاص هنرمند و خوانش او می انجامد. روند مشترک در خلق این آثار، آنان را در این مجموعه جای داده است توجه به ذات ماده و پروسه ای که در آن هندسه آثار با تاثیر گرفتن از تجربه زیسته در ناخودآگاه شکل گرفته و در تبدیل شدن کانسپت به امر خارجی دایماً تغییر می نماید و همچنین انتخاب شیوه استقرار آثار و مواجهه آن با فضا، بیانی جدید را برای حتی خود مولف به همراه دارد. پروسه این آثار، دوباره بازگشت است، بازگشتی از خود به خود

GALLERY 26

A Retrospective of Jalaleddin Soltan Kashefi Exhibition Cover Image

Jalaleddin Soltan Kashefi
Solo Art Exhibition
A Retrospective of Jalaleddin Soltan Kashefi
29 Apr 2016 - 11 May 2016

Historicality of an artist is the result of confrontation between subject of art and time and is always a dialectical relation. The product of this confrontation is undoubtedly an occurrence that includes breaking from a former situation and entering into a new realm; a realm that evaporates in this dialectical cycle and is replaced by a new one again. Artist, as the subject of art, always stands at the threshold but not at the end. “To be” means death to him and “to become” is life itself. This is the same dialectic that makes the artist historical and his artworks readable and allows the audience to internalize the artist`s lived experience through his artworks. This exhibition which is a retrospective of Jalal al-din Soltan Kashefi’s works, is an occurrence that fractures the artistic experience of the audience. Each artwork is a sign of a “break” in the artist`s artistic path and gives meaning and direction to the substantial motion of these breaks. Soleiman Mohammadi

GALLERY 26

Geosepantah Exhibition Cover Image

Mahdi Mohammadi
Solo Painting Exhibition
Geosepantah
22 Apr 2016 - 27 Apr 2016

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 1 ژاک دریدا متفکر بزرگ فرانسوی، با نگاهی ساختارشکنانه، بر این باور است که زبان نوشتار پیش از زبان گفتار در میان اقوام مختلف پدید آمده است. نخستین جلوههای نوشتار در میان بسیاری از اقوام، نگارههایی است که بر دیواراههای غارها و سینۀ کوهها نقش شده است. این نگارهها بر خلاف برداشت دنیای امروز- که تنها به جنبههای زیباییشناسانۀ آثار میپردازد- همواره آمیخته با متن و حقیقت زندگی بوده است. نقش گاو، به ویژه در اسطورههای ایرانی همواره از مهمترین جلوههایی بوده است که نگاه و موقعیت انسان را به تصویر کشیده است و چنان هالۀ تقدّسی یافته است که گاه برابر و گاه مهمتر از جلوههای انسانی شمرده شده است. در اسطورههای کیهانی، گاو در مرکز آفرینش قرار دارد و همپای نخستین انسان در بازسازی و باززایی آفریدگان اورمزدی مشارکت دارد؛ مرگ و زندگی گاو پیوندهای عمیقی با مرگ و زندگی دیگر آفریدگان دارد؛ چنان که در اساطیر مهری و زرتشتی، با مرگ گاو، حیوانات و گیاهان بسیاری از کالبد آن به وجود میآیند. از سوی دیگر، مفهوم گاو با مفاهیمی دیگر همچون تعادل و توازن آفرینش و چرخۀ زمان و مرزهای کیهانی پیوند یافته است. در اسطورههای سامی نیز گاو اهمیت بسیاری دارد؛ چنان که صور اسرافیل را شاخ گاوی میدانند که چون یک بار در آن میدمند، آفریدگان در خواب مرگ فرو میروند و چون دیگرباره آن را به صدا در میآورند، همۀ موجوات چونان گیاهانی از دل خاک میرویند و به حیات جاودانۀ خود ادامه میدهند. در آثاری که مهدی محمدی، هنرمند جوان روزگار و سرزمین ما، به تصویر کشیده است نیز جلوههایی بسیار عمیق از اسطورههای دیرپای گاو به چشم میخورد. شگفت آنکه نقش گاو در این آثار، با نگاهی خلّاقانه، با جلوۀ سنگی جهان پیوند یافته است. در نخستین اسطورههای ایرانی، آسمان دیوارهای سنگی دارد که همچون قلعهای نفوذ ناپذیر، دیگر آفریدگان را در دل خود جای داده است و اهریمن مرگآفرین را از نفوذ به درون خود باز میدارد. پیوند گاو با ستارگان و میانۀ کیهان نیز در این آثار شایستۀ درنگ است. همچنین، در چند اثر او تکّههای جداگانۀ کالبد گاو در میانۀ جلوههای گیاهی، در هیأتی راز آلود، چرخۀ بیپایان مرگ و زندگی را آشکار میکند و به نظر میرسد که این تصویرها بیش از آن که حاصل برداشت مستقیم او از اسطورههای آفرینش باشد، نتیجۀ ناخودآگاه و نگاه کاوشگر و خلّاق او به هستی و زمان و کیهان است. نگاهی که امروزمان را با دیروزها و فرداهایمان آشتی میدهد. مهرداد اکبری

GALLERY 26

PerseParis Exhibition Cover Image

Behrooz Al Naddaf
Solo Photography Exhibition
PerseParis
15 Apr 2016 - 20 Apr 2016

شخصيت هاي گوشه و كنار ذهن بهروز آلنداف " عکس هرگزحقیقت را نشان نمی¬دهد." ۱.- الفبا: هر رشته هنری برای خودش قوانینی دارد و تکنیک¬هایی. الفبایی. یادشان میگیریم تا اجازه ورود پیدا کنیم. وارد که شدیم، یا همان جلوی در مینشینیم. یا گام به گام در آن حيطه پیش میرویم. طبيعي است كه حيطه شلوغی است و برای پیشتر رفتن باید طریق خودمان را پیدا کنیم. محدود كنم حرفم را به عكاسی و به - ۲. پرتره ها: الفبایش همان است که در«عکاسخانه»ها میبینیم. صندلی، نور. زمينه پشت تاریک یا روشن. لبخند. سر کمی کج. تمام. یک گام جلوترش هم، همان «عکاسباشی» ها هستند، اما حالا با دکوری. گلدانی. پرده¬ای. نقاشی پشت سر سوژه. يك گام جلوتر، دادن اختیار به سوژه برای زاویه دادن به نگاه و سر. گام-هاي بعد همان گام¬هائي¬اند كه عكاس¬هاي معروف را ساخته اند. گام های شخصي. يافتن راه و طريقي شخصی. عكس¬هایی كه مي¬گوئيم «امضای هنرمند» را دارند. حتما می¬شناسيم. باز محدود كنم حرفم را به- ۳. پرتره های بهروز آل نداف: درپرتره هاي آلنداف آن چه اصلا مد نظر نیست، زیبائی است و زیبا نشان دادن. آلنداف سوژه¬اش را آماده مي¬كند. نه اين كه سوژه را بنشاند در نور مناسب و از اين حرف¬ها. سوژه را در «ذهن» خودش آماده مي¬كند. به نظرم. بعد كه آن «شخصيت ذهني» را ساخت، در عمل تلاش دارد تا در گام¬های مقدماتی که به ثبت عکس منجر می¬شوند، در انتخاب نور، زاویه، فاصله تا موضوع و در کادر-بندی و بخصوص در آزاد گذاشتن سوژه مقابل دوربین، پس زمینه¬هایی پیدا کند تا ارتباطی ایجاد کند بین شخصیت و ظاهرش. مسلم است که نظر خودش را دارد. بگویم «پیش داوری» خودش را دارد. پس تلاش دارد تا لحظه¬ای را ثبت کند که ظاهر شخصیت مقابل دوربینش بیشترین شباهت را به آن شخصیتی دارد، که بهروز آل نداف در ذهنش دارد یا ساخته. برای این کار بايد اطلاعات زیادی در مورد سوژه¬اش جمع کند، که می کند. يك بار از طريق آثار آن هنرمند. مطالعه مطالبی كه در دسترسش است. يك بار ديگر از طريق نشست و برخاست با او. خواهم گفت. خب می¬دانيم كه ساختار هر شخصيتی، ساختار يكسانی نيست. در همان شخصیت تضاد هایی هست. آل نداف باید این¬ها را هم بداند. در تاريخ عكاسی پرتره، عكس هایی هستند كه خيلي معروف شده¬اند. از بازیگرها، نویسنده-ها، ورزش کارها و غیره. وقتی سابقه آن پرتره¬ها را مطالعه می¬کنیم، متوجه می-شویم که عکاس یا صمیمیتی با آن شخصیت داشته، مدت¬ها در دنیایش زندگی کرده، یا مطالعه¬های مفصلی پیرامون آن شخصیت انجام داده. بهروز آل نداف اين مطالعه و بررسی را به شيوه خودش انجام می¬دهد تا برسد به «كليك» دوربين! ۴. چطور؟ مثال خودم: دو بار از من عکس گرفت. بار اول آمد خانه¬ام. دیر شده بود و آفتاب رفته بود. اما خيلي رسمي شروع كرد به عكس گرفتن. به نظرم آمد که عکس¬ها را فقط می¬گیرد تا کاری کرده باشد. مشخص بود که راضی نیست. می¬دانستم – يعني بعدا دانستم- که داشت «آشنا» می شد. بار دوم آمد محل کارم. نه دوربین دستش بود و نه نشان می¬داد که قصد عکسبردای دارد. بيشتر از يكي دو ساعت حرف زديم. از همه چي و همه كس و از دوستان مشترك و از موضوع¬های گوناگون. می¬خواست خداحافظي كند كه گفت «آفتاب الان زاویه خوبی داره و همون¬جا كه نشسستي، بشين. چند عکس بگیریم؟» گرفت. .۵چه كار كرد؟ آن تصویری که در طول چنديم ماه از من در ذهنش داشت را با خودش آورده بود محل كارم. یکي دو ساعت حول و حوش مسایلی گفته و خندیده بودیم. بحث كرده بوديم. موافقت- مخالفت كرده بوديم. بعد لحظه¬ای رسیده بود که "ظاهر" من با "تصویر ذهنی" اش از من منطبق شده بود، ربطي به زاويه تابش آفتاب نداشت. آن وقت عکس¬ها را گرفت. بهروز آل نداف در گام¬هایی كه در حيطه عكاسی پرتره برداشته، می¬داند كه عکاس پرتره باید ازروش¬ها و رفتارهای روانشناختی استفاده کند و محیطی فراهم نماید تا سوژه هایش درحالت¬های طبیعی خودش مقابل دوربین او قرار بگيرد. به هر حال صرف وجود دوربین ایجاد بیگانگی می¬کند. عکاس است که باید از شگردهای روانشناسانه خودش استفاده كند و شخصيت مقابل دوربينش را در طبيعی¬ترین حالتش ثبت كند. ۶. حالا؟ یعنی حالا با این عکس¬ها، بهروز آل نداف آن شخصیت ذهنی خودش از من و ما را رها كرده؟ این "آدم "ها در" قاب¬ها، " من و ما"ی خودمان هستیم؟ یا "من و ما"ی بهروز آل نداف؟ یعنی حالا که روی کاغذ نشسته یا ایستاده¬ایم ، حالا كه جا گرفته¬ایم توی قاب¬ها و روی دیوارها، بهروز آل نداف شخصیت ذهنی خودش از ما را رها کرده؟ باید کرده باشد. مگر ریچارد آودون نگفته: " هرعکس یک مرگ است" تهران، اسفند ۱۳۹۴ محمود حسيني زاد

GALLERY 26

Monotony Exhibition Cover Image

Mahdie Oskooi, Setareh Esmailzadeh, Nasrin Abrishami, Soheil Behrouzi, Behnam Behshad, Fataneh Rahimi, Farshid Riahi Panah, Fahimeh Safari, Shahin Talayi, Nikou Farhani, Farzaneh Kordi, Ershad Mazloumi
Group Photography Exhibition
Monotony
08 Apr 2016 - 13 Apr 2016

وقتی به زندگی فکر میکنید، غبار نشسته از تکرار مکررات را میبینید. نتایج یکنواخت. زندگی انقدر به روزمره گی افتاده که دیگر گذر زمان را حس نمیکنید. شما میدانید چه اتفاقی افتاده؟

GALLERY 26

Mirror Calligraphy Exhibition Exhibition Cover Image

Hiva Alizadeh
Solo Sculpture Exhibition
Mirror Calligraphy Exhibition
26 Feb 2016 - 02 Mar 2016

هنگام تولد تنها یک آینه ی زلال و صافیم. گذر زمان و رویارویی با تجربه ها این آینه را می شکند، ولی عشق و امید آنها را کنار یکدیگر جمع می کند و فرصت دیدن یک مفهوم جدید را می دهد. برای رشد باید دید و آن مفهوم جدید را آشکار کرد

GALLERY 26

Intersubjectivity Exhibition Cover Image

Azin Sadaati
Solo Mixed Media Exhibition
Intersubjectivity
04 Mar 2016 - 09 Mar 2016

از خواب بیدار می شویم؛ تا چند دقیقه زمان و مکان برایمان نا آشناست. این همان منم. بدون بند. بدون مرز. جدا از نام و نشان. همان که در من است. بی هیچ آرایش و آلایشی. همانی هستم که می دانم. پس از چند دقیقه، آیینه از من شخص دیگری می سازد. خود را بزک می کنیم و نا خودآگاه تغییر می کنیم. شخص دیگری می سازیم. من، دیگری می شوم که امروز، تو و فردا، دیگری دوست دارد. هیچ کدام من نیستم. و تو هر روز از خودت دیگری می سازی؛ مملو از طلایی ها، نقوش و تصاویری که در بطن ما نیستند. تصاویری حاصل از نگاه ما؛ از چشم؛ قسمتی از روح ناشناخته ما. تصویری حاصل از حرف ها و سخن ها. هر آنچه که طول روز و شب در تعامل با دیگران، می بینیم، می شنویم و می گوییم. هیچ کدام من نیستم و تو نخواهی بود. من؛ منِ واقعی همان است که در خواب آزاد و رها می اندیشد؛ می رود، می آید و بر می خیزد. ثانیه ای می نشیند؛ جدا از مکان، زمان و وابستگی ها. جدا از نام و نگاه و نشان. این همان من و توی واقعی ست؛ که هیچ کس نمی بیند، دوست ندارد و نمی شناسد

GALLERY 26

نمایش بی بلیط از یک با, غ نا خواسته Exhibition Cover Image

Sadegh Khalife
Solo Painting Exhibition
نمایش بی بلیط از یک با, غ نا خواسته
19 Feb 2016 - 24 Feb 2016

این را خوب میدانم که در دنیای آمیختگی هایم جبریست نا زدودنی از صنعت و شور زندگی، گمان میبریم که در اینجاهستیم، در محل کار، اما در غریق خاطرات زندگی دست و پا میزنیم. امروز آبستن حوادث فرداست و اشتباهات فردی ناشی از منجلاب زمانی، همان است که مصائب گذشته را بر ملا میکند. این یک توصیف حال کاریست که با ادواتی از خاطرات زندگی این چنین تجهیز شده است. در طول شبهای کاریم و در میانه ی جنگلهای بی آرایه زنگار بسته ، جریان زندگی در من جاریست و این همان چیزیست که ساختار خشک و بی آلایش پیرامونی را برایم دلفریب میکند.گویی همین رگهای سرد آهنی اند که زیبایی زندگی را به ارمغان میآورند. آنچه را میبینید ، تکه هاییست از یک سناریوی تکراری از یک نمایش بی بلیط که در صحنه ی بازیگریم به اجرا در آمده اند. و این گونه به تصویر کشیدم این باغ نا خواسته را

GALLERY 26

Untitled Exhibition Cover Image

Shakiba Yousefzadeh
Solo Painting Exhibition
Untitled
05 Feb 2016 - 17 Feb 2016

نسبیت و اتفاق هر دو مسئله اساسی "چشم اندازهای دیگر" هستند. وقتی حتی ویژگی ظاهری و به ظاهر واقعی هر شیء تابعی از مکانیزم حواس چندگانه ماست، آزادی نقاش در کارش امری بسیار بدیهی به نظر می رسد و بازنمایی عینی طبیعت خالی از لطف و بلکه بیهوده. مجموعه " چشم اندازهای دیگر" می کوشد بی واسطه مخاطب را با تاًملات نقاش در طبیعت مواجه کند. اینها چشم اندازهایی هستند که چشمانی دیگر می توانستند ببینند، پرسشی نیستند و پاسخی نمی دهند

GALLERY 26

Untitled Exhibition Cover Image

Pantea Cyrus
Solo Painting Exhibition
Untitled
29 Jan 2016 - 03 Feb 2016

نقاشى ميتواند خيلى ساده وراحت خيالِ لحظه را ثبت كند وبگذرد؛ بى دغدغه ى پيام هاى جدىِ سنگين ومهم ، و بى آن كه بخواهد درجا جهان را تغيير بدهد، اما همين كار رامى تواند نرم نرم وبا نشاط و با نوازش و با ارتقاء بخشيدن به سليقه و معناى مخاطبانش ، در زمانى دراز تر به ثمر برساند وبى تحميل وزن سنگين «ماندگارى»، ماندگار شود. اين نقاشى ها فوران حس غريزى و خوشرنگى اند كه با بلافاصلگى و سهل نمايى در چشم وذهن بيننده جارى ميشوند وشادمانى و و خوشى واميد را بازگو و منتشر مى كنند و بى پرواى «تزئينى »ناميده شدن، فضا را با لطف و رنگ ومهربانى مى آرايند و با ضربه هاى حساب شده ى قلم مو، تعادلى دلپذير را ميان نظم ومحاسبه از سويى ، و طيف هاى غير عمدى وتصادفى و روان ورها شده ى رنگ هاى درخشان ، از سوى ديگر ، برقرار مى كنند و لطف تماشايشان تا مدت ها و مدت ها ممتد مى ماند

GALLERY 26

Group Printmaking Exhibition Exhibition Cover Image

Samane Abaie, Faeze Ahmadi, Mahboube Esfandiyari, Sara Eslami, Aida Ashtari, Mojde Afkhami, Somaye Ahari, Linda Ahani, Sheida Balali, Shima Bayat, Elahe Beyk, Samira Pishnamazi, Samane Hasankhani, Ehsan Khaksar Haghani, Ladan Zolfaghari nejad, Niloufar Sasani, Hoda Karimi, Zahra Mahdian, Yasamin Mardani, Parvane Nemati & Mehrdad Khataei
Group Printmaking Exhibition
Group Printmaking Exhibition
01 Jan 2016 - 13 Jan 2016

چه خوب که در این بازار آشفته حال و طاعون زده امروزی هنرهای تجسمی، چاپ دستی مسیر خود را به دور از خرده فرمایشات حضرات والا طی میکند. چند سالی میباشد که تعداد نمایشگاه های چاپ دستی افزایش یافته و به همت تنی چند از اساتید تدریس آن در دانشگاه ها و آتلیه های شخصی افزایش یافته است. به اعتقاد عموم چاپ دستی، صرفا یک فن یا تکنیک میباشد اما به اعتقاد من این رشته ی هنری فراتر از تکنیک و فن ادراک مفاهیم تصویری و عناصر بصری را برای هنرمند به صورت ساده تری فراهم میکند. از این رو است که هنرمند معاصر در رزومه ی حرفه ای خود حتما تجربه ی چاپ دستی را دارد. این نمایشگاه نیز از مجموعه آثار موفق هنرمندان نسل حاضر چاپ دستی میباشد که تجربه ی آنها در این رشته فقط یک سال است. با این وجود با توجه به دستاوردهای خوبی که در رشته ی طراحی داشته اند، موفق شده اند آثار خوبی را ارائه نمایند.

GALLERY 26

لفظ خالی Exhibition Cover Image

Hossein Shahteheri
Solo Painting Exhibition
لفظ خالی
15 Jan 2016 - 27 Jan 2016

ریشه های شکل گرفته و در هم تنیده در طول زمان، یا به چشمم نمی آیند و یا به سختی برایم قابل رویت اند، چیزی وهم آلود و آشنا اما کدر. و میراث های حقیر هم چون آنها که گرانبها هستند منتقل شده اند و با زمانم خو گرفته اند.

GALLERY 26

New Era Exhibition Cover Image

Mitra Arbab Saljooghi, Ramin Etemadi-Bozorg, Sepehr Bakhtiyari, Mahdieh Pazooki, Shakiba Parvaresh, Farzaneh Hosseini, Amir Hossein Redaei, Farnaz Rabieijah, Nastaran Safaei, Bijan Ghaseminejad, Mohsen Gholami, Mehrzad Lali, Marziyeh Homayounmehr,
Group Sculpture Exhibition
New Era
18 Dec 2015 - 30 Dec 2015

همان شبی که همه به تلویزیون ها زل زده بودیم ، ، همان شب که برای اولین بار بعد از سالها پرچم وطن را افراشته میان بقیه ی پرچم ها یی دیدم که اینبار در حال سوختن نبودند ، همان شبی که برای اولین بار به مردی سیاست مدار گفتم " قهرمان!!!! شبی بود که یادداشتی را به صفحه ی تقویمم چسباندم روی آن نوشتم : "بار دیگر صلح "، کلیشه ای به نظرم آمد و دروغ! ، نوشتم "توافق".. پیچیده تر از حد تصورم بود ! نوشتم " رئیس جمهور" ، خیلی سیاسی بود و دردسری می شد بزرگ برای من ، گالری دار و.....، نوشتم "اعتماد" باورش هنوز برای خودم سخت بود! نوشتم " اغاز " برای خودم بیشتر مفهوم پایان داشت! نوشتم : "پایان" بار منفی زیادی داشت ! نوشتم "۵+۱" برای هنرمندها شبه برانگیز می شد! سرانجام نوشتم " دنیای نو..." سمفونی دنیای نوی آهنگ ساز اهل چک ، دوورژاک را به یادم آورد با کلی فراز و فرود ، کلی لحظات پر هیجان ، دنیای پر التهاب جوش و خروش ، پر از مرگ و پر از زندگی. دوستان هنرمندم چالش را پذیرفتند ، و دنیای نوی خودشان را با هنرشان به تجسم در آوردند. تک تکشان خلاق هستند . جوان ، زبده و توانا ، با ذهنیت هایی متفاوت و موادی متفاوت. با سپاس از یاریتان میترا ارباب سلجوقی رامین اعتمادی بزرگ سپهر بختیاری مهدیه پازوکی شکیبا پرورش فرزانه حسینی امیرحسین ردایی فرناز ربیعی جاه بیژن قاسمی نژاد محسن غلامی نسترن صفایی مهرزاد لعلی مرضیه همایون مهر

GALLERY 26

Untitled Exhibition Cover Image

Leila Vahabnejad
Solo Painting Exhibition
Untitled
04 Dec 2015 - 16 Dec 2015

آثار نقاشی پیش روی شما در این نمایشگاه مجموعه ای هماهنگ از تجربه ای حسی و زیباشناختی هستند که در مدت حدودا سه سال کار مداوم و بی وقفه خلق شده اند. لیلا وهاب نژاد هنرمند نقاش، با حساسیت به تدریج از فرم های قراردادی دور می شود. این حساسیت به طور اغراق آمیز در رابطه با فرم و فضا کاملا مشهود است. با این وجود تمام عناصر بصری اثر با تامل گزینش شده و دراثر نقاشی جنبه کاربرد معنایی پیدا کرده اند. عنصر رنگ و بافت و فرم با رنگ های آبی، بنفش و گاهی سبز و قهوه ای فضایی بیکران را به نمایش می گذارند. این نمایش مفهومی با تکنیکی مستقل و متکی به اتفاق، تصاویری را به وجود آورده اند که بیان و کیفی هنرمندانه دارد و نسبت به عناصر و تکنیک، آثار بیننده را به فضایی فرازمینی رهنمون می سازد. نیروی رنگ انرژی تصویر است که با هماهنگی کامل، آن طور که نقاشش احساس کرده این فضای گسترده را با روان شناسی پیوند و نسبت مستقیم دارد. در این رابطه هیچ گونه داستان و روایتی به جز معنی که در تغزل اثر نهفته است به بیننده منتقل نمی شود. فرم هایی که بی ثبات و در حالت تعلیق هستند و دلالت بر جهان درون ابهام آمیز و جهان بیرونی و بی نهایت دارد. همانطور که در هنر شرق به ویژه در هنر نقاشی خاور دور موجودیت می یابد. اما با این همه نقاشی با خوانشی از فرم های شناخته شده به وجود آمده اند که نقاش در انتخاب این فرم ها کاملا خودآگاهانه و با اندیشه عمل کرده است. رنگ های آبی، بنفش و قهوه ای و گاهی سبز در جای خود در اثر به صورت گاهی بافت های اتفاقی، ترکیب بندی رنگی اثر را ساخته و گاهی عمل و ژست نقاشانه و ضربه های قلم مو به فرم ها حرکت می بخشد و حس پویایی را در سطوح افقی به نمایش می گذارند، این پویایی بعد و عمق اثر بدون معنایی خاص به بیننده القا می شود. نقاشی متاثر از معیارهای آموزشی آکادمیک و دانشگاهی مفاهیم ذهنی خود را بر روی بوم آورده و آثاری مدرن را خلق کرده است و تا حد امکان سعی دارد که از جهان مادی دور شود و جهانی معنوی و فرازمینی را با تاثیر از معنویت شرقی به وجود آورد. از دیگر مولفه های اصلی آثار، بافت است که در یک فرآیند انتزاعی شدن، آبستره را آماده کرده اند که فضای آثار به نقاشی ناب منتهی شده و محتوایی عاطفی و انسانی را به نمایش می گذارند. بهنام جلالی جعفری

GALLERY 26

Untitled Exhibition Cover Image

Ali Golbaz
Solo Painting Exhibition
Untitled
27 Nov 2015 - 01 Dec 2015

طبیعت به روایت نقاشی های من ، خارج از بعد زمان و مکان است. انسان هایش به هیچ زمان ومکانی تعلق ندارند؛ نه زن هستند و نه مرد؛ نه کودکند و نه پیر؛ نه متولد می شوند و نه میمیرند؛ در شهری زندگی می کنند که به هیچ کسی تعلق ندارد. کوهها و درختان من نمودی سایه وار از نور و حجم و پرسپکتیو هستند. همانند شهرها و آدم هایم که انگار نه خورشیدی دارند و نه شب و نه روزی؛ ازلی هستند و ابدی.

GALLERY 26

Instrument Reproduction Theory Exhibition Cover Image

Alireza Rezayi
Solo Sculpture Exhibition
Instrument Reproduction Theory
20 Nov 2015 - 25 Nov 2015

تئوری پالایش سازها بسیاری نمی دانند که موسیقی کلمه ای است به زبان سریانی، و خود متشکل است از دو کلمه ی دیگر: "مو" به معنای هوا و فعل "سقی" به معنای گره زدن. پس موسیقی یعنی هوا را گره زدن، وچه واژه ای گویاتر و دقیق تر از این می شد برای اتفاق، که محصول صدور شکل خاصی از اصوات از منبع تولید صدا، پیدا کرد؟ سازها منابع تولید گره اند. سازها مجموعه ای از اصوات تولید می کنند که از اصواتی که زندگی روزمره برایمان تدارک می بیند متفاوت اند، و همین است که نام هایی چون هنر و موسیقی برای این اتفاق در نظر می گیرند. تاریخ سازها به نوعی پیچیده تر شدن و افزایش تعداد گره هایی که در هوا افکنده اند بیشتر شده است، چه بسا تاریخ موسیقی را بتوان بر اساس افزایش کمی گره ها از نو نوشت. اما مجسمه نیز خود یک گره است، چه بسا گره ای کورتر و دیریاب تر. این نمایشگاه قرار است نقطه ی برخورد این دو نوع گره باشد، گره بدون بعد و گره سه بعدی: موسیقی و مجسمه.

GALLERY 26

Conscience Exhibition Cover Image

Ali Gheibi
Solo Painting Exhibition
Conscience
13 Nov 2015 - 18 Nov 2015

وقتی با حقیقت هنر، زندگی ساز میکنی خوب دیدن را یاد میگیری... میل به جنگیدن با رفتارهای غلط اطرافیانت را نداری در گود این تنش قرار نمیگیری... تماشاچیه خوبی میشوی... انسان هست و "نفسش" گاهی برای خواسته هایش دست بر هر کاری میزند این هوای نفسانی سرکش، از ذهن انسان متروکه ای مخوف میسازد که حتی خیال آن انسان را به وحشت وا میدارد... و "نفس" این "اسب" رمیده ی سرکش، که در هزارتوی خواهشهایمان سردرگم و حیران است... چاره ای نیست شاید ، توجیه و انکار ابزار خوبیست برای زیبا جلوه دادن ظاهرمان... من کدامم؟! کسی که نشان میدهم؟! یا آنکه پشت هوسهایم پنهان کرده ام؟!

GALLERY 26

Soudabeh in Limbo Exhibition Cover Image

Parastoo Bakhshande
Solo Painting Exhibition
Soudabeh in Limbo
06 Nov 2015 - 11 Nov 2015

"Soudabeh in Limbo" is a solo painting exhibition by Parastoo Bakhshandeh.

GALLERY 26

We, the Puppets Exhibition Cover Image

Ouria Mahmoudi
Solo Figurines Exhibition
We, the Puppets
30 Oct 2015 - 04 Nov 2015

ما لعبتکانیم و فلک لعبت باز از روی حقیقتی نه از روی مجاز یک چند در این بساط بازی کردیم رفتیم به صندوق عدم یک یک باز قطار مهمانی سر میرسد و ما یکی یکی های ساکتی میبینیم که به خاستگاه خالقشان بر زمین دید و بازدید می نشینند. یکی یکی های عجیب که دهانی دوخته دارند و پر شده اند از خیلی ناگفتنی ها که بیرون می زند فریادشان از پوست و خونشان. به مانند گمشده ای در تاریخ بشر بوده اند که اکنون قطار مهمانی آنان را سر می رساند. و به اتمام می رسد دوران خاموشیشان. عروس می شوند و زاد و ولدشان همچون صندوقچه ای کهنه دهن به ناله باز می کند. بله... سردشان است و بغضی از کینه بر دل بزرگ کرده اند که شاید همین امروز به دنیا بیاید، آنگاه لباس عزا می پوشند و جشن می گیرند هر آنچه را که همیشه نداشته اند. کودکان شیر می خورند از پستانک نداشته ی مادرانشان و مادران شیر می دهند به آنها از شیر نداشته یشان که این گونه می شود این بی جان های مسافر، جاودانگی را در همه حال گدایی می کنند. قطار مهمانی سر می رسد و ما یکی یکی های تازه ای میبینیم که به خاستگاه خالقشان بر زمین دید و بازدید می آیند و قصد دارند تا برقصند که نیست اندکی پا برای پرخیدن و نیست اندکی دست برای تاب دادن.

GALLERY 26

OCTOPUS Exhibition Cover Image

Carll Cneut, Kumi Obata, Harumi Kimura, Alessandra Cimatorbus, David Pintor, Kohi Ashino, Gustavo Roldan, Camilla Falsini
Group Illustration Exhibition
OCTOPUS
09 Oct 2015 - 21 Oct 2015

This is the works of award winning illustrators: Carll Cneut, Kumi Obata, Harumi Kimura, Alessandra Cimatoribus, David Pintor, Kohi Ashino, Gustavo Roldan and Camilla Falsini, who have illustrated children's books. This exhibition is curated by Mr. Morteza Zahedi.

GALLERY 26

Group Painting Exhibition Exhibition Cover Image

Maryam Tavakoli, Pooneh Saleh, Maryam Mohri, Zahra Safari
Group Painting Exhibition
Group Painting Exhibition
11 Sep 2015 - 23 Sep 2015

Works of Maryam Tavakoli, Pooneh Saleh, Zahra Safari & Maryam Mohri

GALLERY 26

Unnamed Exhibition Cover Image

Masoumeh Moghaddam
Solo Painting Exhibition
Unnamed
25 Sep 2015 - 07 Oct 2015

..نوشتن را ممکن نیست به تاخیر انداخت. می خواهم با خالی ترین حس، در حالی که در محاصره ی تمام اشکال، خطوط و کاغذ ها هستم، متنی بنویسم. می دانم که هر نوع دلیل و شکلی از انواع آن را می شناسم، ولی نمی خواهم آنها را شمارش کنم. تکانی شدید در خود احساس می کنم، گویی به دنیایی برگردانده شده ام که مدتهای مدید از آن خارج بوده ام. عشق: نجواییست که دیگر شور شنیدنش بی رنگ شده، و شنیده نمی شود.......... فرمها و خطوط تعبیر هیجان و آلام درونی یک اسیر به عشقیست که سالها این درد را بر دوش کشیده، درد عشقی که گاه با خطوط به صورت زلف یاری در آمده، گاه تا مرز نمادها پیش رفته است. در پس این خطوط، و در پس این هیاهوی رنگی، نگاهی پرسشگر است که کنش های درونی من را به اندیشه ی سرگردان جامعه ی امروز پیوند می دهد. و این شروع افکاریست که به تصویر کشیده شده......... مجموعه ی آثار بدون عنوان بوده، و با رویکردی اجتماعی اشاره به شخصیت تاریخی-اساطیری "مجنون" دارد.

GALLERY 26

Exhibition Number Exhibition Cover Image

Parisa Parvaresh
Solo Displaced as a Dog Exhibition
Exhibition Number
04 Sep 2015 - 09 Sep 2015

GALLERY 26

Corpus Series Exhibition Cover Image

Mohammad Forouzandeh Shahraki
Solo Corpus Series Exhibition
Corpus Series
31 Jul 2015 - 10 Aug 2015

GALLERY 26

Exhibition Number Exhibition Cover Image

Atefeh Mohammadpour, Soleyman Mohammadi, and Atieh Mirghazanfar
Group Painting Exhibition
Exhibition Number
21 Aug 2015 - 02 Sep 2015

GALLERY 26

Exhibition Number Exhibition Cover Image


Group Printmaking Exhibition
Exhibition Number
26 Jun 2015 - 15 Jul 2015

We would like to kindly thank Mr. Ahmad Vakili for acting as jury for selection of work of this exhibition.

GALLERY 26

یحیی رویدل Exhibition Cover Image

یحیی رویدل
Solo نقاشی Exhibition
یحیی رویدل
12 Jun 2015 - 24 Jun 2015

GALLERY 26

Untitled Exhibition Cover Image

Nazanin Bakhshandeh
Solo Painting Exhibition
Untitled
15 May 2015 - 20 May 2015

GALLERY 26

Cows and Borage Flower Exhibition Cover Image

Jalal Mashmuli
Solo Drawing Exhibition
Cows and Borage Flower
22 May 2015 - 03 Jun 2015

GALLERY 26

Kooshki and Delbar at the Gallery Exhibition Cover Image

Ali Karimi, Omid Tarifar, Behnam Ghorbani, Ali Mohammadi, Ali Hasanpor, Morteza Eslamidehkordi, Hosein Ahmadikermanshahi
Group Photography Exhibition
Kooshki and Delbar at the Gallery
08 May 2015 - 13 May 2015

GALLERY 26

A Cursory Induction Exhibition Cover Image

Moslem Khezri
Solo Painting Exhibition
A Cursory Induction
24 Apr 2015 - 06 May 2015

GALLERY 26

Always Exhibition Cover Image

Behnam Kamran, Banafsheh Hemmati
Group Wearable Art and Sculpture Exhibition
Always
20 Feb 2015 - 05 Mar 2015

GALLERY 26

- Exhibition Cover Image

Arman Valipour, Mehrnaz Ghafourian, Seyed Hossein Shahtaheri, Vesta Kaviani
Group Painting Exhibition
-
06 Feb 2015 - 18 Feb 2015

GALLERY 26

- Exhibition Cover Image

Jasmin Pezeshknia
Solo Painting Exhibition
-
23 Jan 2015 - 04 Feb 2015

GALLERY 26

EKPHRASIS Exhibition Cover Image

Sina Boroumandi
Solo Photo Exhibition
EKPHRASIS
02 Jan 2015 - 07 Jan 2015

GALLERY 26

- Exhibition Cover Image

Hossein Khoshraftar, Shahriar Ariafar
Group Painting Exhibition
-
09 Jan 2015 - 21 Jan 2015

GALLERY 26

Gray Suspension Exhibition Cover Image

Sadegh Adham
Solo Video Installation and Sculpture Exhibition
Gray Suspension
28 Nov 2014 - 10 Dec 2014

GALLERY 26

Domestic Animals Exhibition Cover Image

Hamed Shahir
Solo Painting Exhibition
Domestic Animals
12 Dec 2014 - 24 Dec 2014

-

GALLERY 26

Inscription of Unseen Dreams Exhibition Cover Image

Kayvan Asgari
Solo Painting Exhibition
Inscription of Unseen Dreams
14 Nov 2014 - 26 Nov 2014

Not available at this time

GALLERY 26

Plant Motifs Exhibition Cover Image

Elahe Moghadami, Saeideh Younesi, Mehrnoosh Ramezannia, Azadeh Keyghobadi, Maryam Ebrahimipor, Maryam Jahani, Paridokht Moshkzad, Zahra Bahrami, Shiva Sarlak, Markis Nekourouh
Group Printmaking Exhibition
Plant Motifs
17 Oct 2014 - 29 Oct 2014

Descriptive text about this exhibition is required. It's essential to have something meaningful. People will read this and think to themselves, 'should I come back to this website or not?'. It needs to be captivating. Need to ask Mr. Karami for the content.

GALLERY 26

All Men Are Mortal Exhibition Cover Image

Bahar Alizad
Solo Painting Exhibition
All Men Are Mortal
31 Oct 2014 - 12 Nov 2014

This description needs to be updated. Need to have Mr. Karami give text.

GALLERY 26

Ali Gheibi

Portrait of Ali Gheibi

 علی غیبی

 متولد بهار1359 در همدان

تحصیلات عالی

  • فارغ التحصیل کاردانی گرافیک 81 لاهیجان
  • فارغ التحصیل کارشناسی نقاشی 94 همدان
  • دانشجوی کارشناسی ارشد نقاشی تهران مرکز

سوابق هنری 

  • عضو انجمن هنرهای تجسمی استان همدان
  • مسئوال انجمن تجسمی بهار-همدان
  • تدریس در مقاطع مختلف هنری
  • همکاری با زیباسازی تهران و همدان
  • شرکت در نماشگاههای متعدد گروهی
  • نمایشگاه انفرادی در گالری 26

Image of selected work of Ali Gheibi Image of selected work of Ali Gheibi

Ali Golbaz

Portrait of Ali Golbaz

www.aligolbaz.com
www.instagram.com/ali_golbaz/

علی گلباز

دارای مدرک لیسانس نقاشی

عضو رسمی انجمن نقاشان ایران

عضو موسسه توسعه هنرهای تجسمی

داور مسابقات بین المللی آبرنگ جوانان 2014

مدرس نقاشی تخصصی آبرنگ

نمایشگاه ها:

نمایشگاه انفرادی/ گالری نیاکان/ 1386

نمایشگاه انفرادی/ گالری مجد/ 1386

نمایشگاه گروهی/ گالری سبحان/ 93/1390

نمایشگاه انفرادی/ گالری کمال الدین بهزاد/ 1391

نمایشگاه گروهی انجمن نقاشان ایران/ خانه هنرمندان/ 94/93/92/1392

نمایشگاه گروهی انجمن نقاشان ایران/ نگارخانه صبا/ 1391

نمایشگاه گروهی صد اثر، صد هنرمند/ گالری گلستان/ 94/93/1392

نمایشگاه گروهی منتخب نقاشان آبرنگ ایران/ گالری ژیوار/ 1392

نمایشگاه گروهی / گالری بنفشه/ 1392

نمایشگاه گروهی / گالری شیرین/ 1392

نمایشگاه گروهی / گالری ژیوار/ 1392

نمایشگاه انفرادی/ گالری روژ/ 1393

بینال جهانی آبرنگ و اجرای ورکشاپ/ ترکیه 2014

نمایشگاه انفرادی/ گالری هفت ثمر/ 1393

نمایشگاه گروهی / گالری حنا/ 1394

نمایشگاه گروهی / گالری آتشزاد/ 1394

نمایشگاه گروهی هفت نگاه/ فرهنگسرای نیاوران/94/1393

بینال جهانی آبرنگ و اجرای ورکشاپ/ ترکیه 2015

نمایشگاه انفرادی/ گالری بیست و شش/ 1394

نمایشگاه انفرادی/ گالری هفت ثمر/ 1394

Image of selected work of Ali Golbaz Image of selected work of Ali Golbaz

Nazanin Bakhshandeh

Portrait of Nazanin Bakhshandeh

Nazanin Bakhshandeh

Date & Place of Birth: 1973/Tehran

Education: BS in Applied Chemistry Azad University 1997


Background:

Solo Exhibitions:

-    Seyhoon Gallery of Art 2004
-    Seyhoon Gallery of Art 2005

Group Exhibitions:

-    Banafsheh Gallery of Art 1999
-    Amirkabir Cultural Center 1999
-    Niavaran Cultural Center, Watercolor Biennial.2000
-    Seyhoon Gallery of Art 2005


Membership:

-    Society of Iranian Painters(SIP)

Image of selected work of Nazanin Bakhshandeh

Babak Yaghouti

Portrait of Babak Yaghouti

Babak Yaghouti
1976, Tehran
B. A. in Geraphic Design, Islamic Azad University, Tehran, 1995
B. A. in Painting, University of Art, Tehran, 1996
Solo Exhibition:
2010, Private show
2011, Private show
2012, Private show
2013, Sabz Gallery, Tehran
Group Exhibition:
2001, Daryabeigi Gallery, Tehran
2012, Seen Gallery, Tehran
2013, Seen Gallery, Tehran

Image of selected work of Babak Yaghouti

Hediyeh Khanali

Portrait of Hediyeh Khanali

b. 1977, Tehran, received her BA from Tehran Azad University in 2003. She has held a solo exhibition in Homa Gallery in 2006, and has participated in numerous group exhibitions.

Image of selected work of Hediyeh Khanali

Alireza Jodey

Portrait of Alireza Jodey

He received his artistic trainings in Qazvin (1985-1989 ); received his BA and MA in painting at Tehran Azad University (1991-1996 ); taught at Azad University ( since 1994 ) and other art universities in Tehran and Zahedan and also private institutes; held his first exhibition in Aria Gallery in Tehran (1997); since the late 80's, he has held numerous exhibitions inside and outside of Iran, including Bangladesh Biennale (2002), Beijing Biennale (2005) and Art Dubai (2011).

Image of selected work of Alireza Jodey

Alireza Jodey

He received his artistic trainings in Qazvin (1985-1989 )

Image of selected work of Alireza Jodey

Bahar Alizad

https://www.facebook.com/events/1500314480240049/?ref=22

Biography of Bahar Alizad. Ask Mr. Karami for the info.

Image of selected work of Bahar Alizad
Button

GALLERY 26

Category Title Source Year
newspaper article Ali Golbaz Aftab Yazd Newspaper 2015
Catalog Exhibition Catalogue - Bâbak Yâghouti Gallery 26 2014
News A Splendid Exhibition Tehran Gallery Magazine Guide 2014
Catalog Abstraction: Representation of the Timeless Gallery 26 2014
Button

GALLERY 26

Button
Close
Map of Gallery 26

گالری ۲۶،پنجشنبه ها تعطیل می باشد.
نشانی:‌ تهران. خیابان لواسانی شرقی (فرمانیه)، بعد از دیباجی شمالی،
خیابان سلمانپور ظهیر (سنبل)، شماره ۲۶، زنگ ۳
تلفن: ‌۲۲۲۸۷۵۴۷
info@gallery-26.com

زمان بازدید

شتبه:۱۵ الی ۲۰
یک‌شنبه:۱۵ الی ۲۰
دوشنبه:۱۵ الی ۲۰
سه‌شنبه:۱۵ الی ۲۰
چهارشنبه:۱۵ الی ۲۰
پنج‌شنبه:تعطیل
جمعه:۱۵ الی ۲۰

Gallery 26 is closed on Thursdays.
Address: No 26, Salmanpour Zahir Ave
Farmanieh, Tehran
Tel: +98 21 22 28 75 47
info@gallery-26.com

Visiting hours:

Mon:3 - 8 pm
Tue:3 - 8 pm
Wed:3 - 8 pm
Thu:Closed
Fri:3 - 8 pm
Sat:3 - 8 pm
Sun:3 - 8 pm